СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын Үүрэн холбооны салбарын компаниудын өрсөлдөөний чиг хандлагыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.