СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголд хөгжүүлэхэд тохиромжтой хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хэлбэрийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.