СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютийн ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам /Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Улаан, Бүжинлхам
dc.date.accessioned 2016-06-08T04:35:01Z
dc.date.available 2016-06-08T04:35:01Z
dc.date.issued 2016-06-08
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/481
dc.description.abstract Нээлттэй эдийн засагтай, валютын ханшийн уян тогтолцоотой улс орны үндэсний валютын бодит ханш үндэсний валютын эрэлт, нийлүүлэлтээс хамааран тогтоодог. Харин манай үндэсний валют болох төгрөг нь гадаад зах зээл дээр арилжигдаггүй, өөрөөр хэлбэл зөвхөн дотоодын зах зээл дээр л гүйлгээний хэрэгсэл болдог. Тиймээс манай орны хувьд валютын ханш ам.доллар , юань зэрэг дэлхийн зах зээл дээр арилжихгүй, манай дотоодын зах зээл дээр ч идэвхтэй арилждаг валютуудын эрэлт нийлүүлэлтээр тодорхойлогддог. “Сайхан Халиун” ХХК нь 2000 онд гадаад, дотоод худалдаа, худалдааны зуучлал чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд гүйлгээний эрсдэлээс үүссэн алдагдлын хэмжээ 2015 оны 5-р сараас 2015 оны эцэс буюу 12 сарын 31-ны байдлаар 26 сая 536 мянган төгрөгөөр илэрхийлэгдэж байна. 2015 оны 9 сард Аж Үйлдвэрийн Яам болон Европын Сэргээн босголт Хөгжлийн Банк хамтран 1511 ЖДҮ эрхлэгчдийг судалгаанд хамруулсан байна. Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд түүхий эдийн зардал хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. 63 хувь нь дотоодын зах зээл дээрээс түүхий эд, материалаа худалдан авдгаас 76 хувь нь дотоодын болон импортын барааны холимог эзэлж байгаа бол үлдсэн 37 хувь нь гаднын улс орнуудаас түүхий эд, материалаа импортлон оруулж ирдэг байна. Түүхий эдээс гадна тоног төхөөрөмж, технологи, зээлийн хүү, шатахуун зэрэг зардалд тодорхой хэмжээнд валютаар төлбөр тооцоог барагдуулж, валютын ханшийн эрсдэлд өртдөг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Судалгааны ажлын хүрээнд валютын ханшийн өөрчлөлт ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй шууд болон шууд бус хамаарлын нөлөөллийг тодорхойлон, шийдвэрлэх арга замыг боловсруулахыг зорьсон болно. en_US
dc.subject Валютийн ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам en_US
dc.subject Жижиг, дунд үйлдвэрлэл en_US
dc.subject Нээлттэй эдийн засагтай en_US
dc.subject эрсдэлийн удирдлага en_US
dc.subject гадаад валютын зах зээл en_US
dc.subject валютийн ханшийн хэлбэлзэл en_US
dc.subject ЖДҮ эрхлэгчдийн онцлог en_US
dc.title Валютийн ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам /Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах