СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютийн ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам /Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.