СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын санхүүгийн эрсдэлийг тооцох, үнэлэх арга аргачлалыг боловсронгуй болгох нь: Барилгын салбарын жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.