СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүжилтанд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.