СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бичил санхүүгийн байгууллагын ашигт ажиллагааг сайжруулах нь: банк бус санхүүгийн байгууллагын жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.