СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаад худалдаа эрхлэгч компанийн ажлын капиталын удирдлагыг боловсронгуй болгох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.