СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын тухай олон нийтийн санаа бодлыг тодорхойлох нь: "Оюу Толгой" ХХК-ийн жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.