СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын аялал жуулчлалын байгууллагуудын цахим үйлчилгээний чанар нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон үнэнч байдалд нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.