СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Барилгын салбарын компаниуд валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхжаргал, Элдэв-Очир
dc.contributor.author Баасандорж, Батмягмар
dc.date.accessioned 2016-06-04T08:00:12Z
dc.date.available 2016-06-04T08:00:12Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/440
dc.description.abstract болж байна. Харин 1997 онд дэлхийн худалдааны байгууллагад гишүүнээр элсэн орсоноор олон улс орнуудтай тэгш эрхтэй олон талт худалдаа хийж эхэлсэн бөгөөд үүний хүрээнд дэлхийн эдийн засгийн хамтын шийдвэрт өөрийн улсын хувь нэмрийг оруулж эхэлсэн. Одоогоор дэлхийн 150 улстай худалдаа хийж байгаа бөгөөд Монгол улсын гадаад худалдаа жилээс жилд нэмэгдэж байна. Эдгээр худалдааны 90 гаруй хувь нь валютын төлбөртэй худалдаа хийгддэг бөгөөд төдий хэмжээгээр монгол улсын голлох салбаруудад гадаад валютын эрэлт хэрэгцээ өндөр байна. Энэхүү судалгааны ажлаараа монгол улсын барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад учирч болох валютын ханшийн эрсдлийг тодорхойлж үүнээс хамгаалах арга замыг тодорхойлохыг зорилоо. Мөн судалгааны ажлын онцлог нь гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн удирдлагыг барилгын салбарын компаниуд хэрхэн ашиглаж болохыг харуулсан бөгөөд ийм төрлийн судалгаа гол төлөв банк болон гадаад худалдаа эрхлэгч байгууллагууд ихэнхдээ ашигладаг. Харин барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд дээр хийсэн судалгаа одоогоор байхгүй байна. en_US
dc.subject Валютын ханшийн эрсдэл en_US
dc.subject гадаад валютын эрсдийн удирдлага en_US
dc.subject санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл en_US
dc.subject барилга угсралтын компани en_US
dc.subject гэрээний тооцоолол en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject барилгын салбар компани en_US
dc.subject эрсдэл en_US
dc.title Барилгын салбарын компаниуд валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах