СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мега төслийн төлөвлөлтийн үе шатны санхүүжилтын оновчтой хувилбаруудыг боловсруулах (Монголын төмөр зам төслийн жишээн дээр )

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.