СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагааны эрсэдлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга замууд

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамсрандорж, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Александр, Балжинням
dc.date.accessioned 2016-06-04T05:41:24Z
dc.date.available 2016-06-04T05:41:24Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/432
dc.description.abstract Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг тэр дундаа үл хөдлөх хөрөнгийн зуучийн бизнес эрхэлдэг байгууллагуудын үйл ажиллагааны эрсдэлүүдийг тодорхойлж, шинжилж, бууруулах арга зам боловсруулсан. en_US
dc.subject үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэл en_US
dc.subject түрээсийн үйлчилгээ en_US
dc.subject эрсдэл эрсдэлийн менежмент en_US
dc.subject үл хөдлөх хөрөнгө en_US
dc.subject эрсдэлийн менежмент орчин үеийн хандлага en_US
dc.subject түрээсийн зах зээл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.title Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагааны эрсэдлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга замууд en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах