СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагааны эрсэдлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга замууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.