СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажилтнуудын олон нийтийн сүлжээний хэрэглээг удирдах бодлогыг сайжруулах нь (Арилжааны банкуудын жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Гэрэлмаа, Төгөлдөр
dc.date.accessioned 2016-06-04T05:36:31Z
dc.date.available 2016-06-04T05:36:31Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/431
dc.description.abstract Тухайн судалгааны ажлын хүрээнд Монголын арилжааны банкуудын ОНС-ний хэрэглээний өнөөгийн нөхцөл байдал, тэр дундаа банкуудын ажилтнуудын ОНС-ний хэрэглээний түвшин, түүнээс үүсэх эерэг болон сөрөг үр дагаврууд, ОНС-ний хэрэглээг удирдах бодлого, түүний хэрэгжилтийн түвшинг үнэлж, цаашид салбарын байгууллагуудын хувьд ашиглахад тохиромжтой ОНСБ-ийг олон улсын байгууллагуудын туршлага, мөн судалгааны үр дүнд үндэслэн санал болгож, зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject хүний нөөц en_US
dc.subject олон нийтийн сүлжээ en_US
dc.subject олон нийтийн сүлжээний бодлого en_US
dc.subject арилжааны банк en_US
dc.subject олон нийтийн сүлжээний үе шатны загвар en_US
dc.subject байгууллагын уур амьсгал en_US
dc.subject олон нийтийн сүлжээний хэрэглээ en_US
dc.subject social network en_US
dc.subject social networking policy en_US
dc.subject social media maturity model en_US
dc.subject employees' use of social media en_US
dc.title Ажилтнуудын олон нийтийн сүлжээний хэрэглээг удирдах бодлогыг сайжруулах нь (Арилжааны банкуудын жишээн дээр) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах