СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажилтнуудын олон нийтийн сүлжээний хэрэглээг удирдах бодлогыг сайжруулах нь (Арилжааны банкуудын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.