СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дотоодын ТМЗҮ эрхлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Энхбат, Намжилмаа
dc.date.accessioned 2016-06-04T05:18:23Z
dc.date.available 2016-06-04T05:18:23Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/426
dc.description.abstract Манай улсын зөвлөх үйлчилгээний салбарт татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үүсч хөгжөөд 10 гаруй жил болно. ТМЗ үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын тоо 2012 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд 2.8 дахин өссөн. ТМЗҮ эрхлэгч байгууллагуудын хооронд зах зээлд эзлэх байр сууриа хадгалах, өргөтгөх гэсэн өрсөлдөөн сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийгдэж байна. Хэрэглэгчийн ТМЗҮ эрхлэгч байгууллагыг сонгох сонголтод хамгийн ихээр мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлага, салбартаа нэр хүндтэй байдал, харилцаа хамтын ажиллагаа нөлөөлдөг байна. Энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг даван гарч хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд хэрхэн нийцэх вэ? гэсэн сорилтод хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг бүрдүүлэх, урт хугацааны харилцаа холбоогоо хадгалж үлдэх байдаг. (Fornell, 1992) Монголд улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТМЗҮ байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг хэмжиж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлах замаар тогтвортой хөгжлийг хангах, урт хугацааны өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Үйлчилгээний чанарыг хэмжих Parasuraman, Zeithaml нарын санал болгосон 5 хэмжигдэхүүн бүхий SERVQUAL загварыг судалгаандаа ашигласан. Онолын судалгааны хүрээнд үйлчилгээний маркетинг, хэрэглэгчтэй харилцах удирдлагын систем, үйлчилгээний чанар, үйлчилгээний чанарыг хэмжих аргачлалууд, зөвлөх үйлчилгээний талаар судалсан. Дараагаар нь ТМЗ үйлчилгээний чанарыг тодорхойлохын тулд 17 ТМЗҮ эрхлэгч байгууллагын нийт 50 хэрэглэгчээс судалгаа авсан. Судалгааны үр дүнд үйлчилгээний чанарт үйлчилгээний чанарыг хэмжих загварын 5 хэмжигдэхүүнүүд нь чухал нөлөөтэй төдийгүй ТМЗ байгууллагаас үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн үйлчилгээ хүргэх, мэдрэх тал дээр хангалтгүй байгаа нь цаашид үйлчилгээний чанарыг сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна. en_US
dc.subject ТМЗ, Үйлчилгээний чанар, Зөвлөх үйлчилгээ en_US
dc.subject Үйлчилгээний чанар en_US
dc.subject Зөвлөх үйлчилгээ en_US
dc.subject үйлчилгээний маркетинг en_US
dc.subject олон хэмжээст загвар en_US
dc.subject үйлчилгээний чанарын шинжийн загвар en_US
dc.subject servqual загвар en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.title Дотоодын ТМЗҮ эрхлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах