СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас гаргах боломжит хувилбарыг тодорхойлох

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамсрандорж, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Одгийв, Уранбайгаль
dc.date.accessioned 2016-06-04T04:51:00Z
dc.date.available 2016-06-04T04:51:00Z
dc.date.issued 2016-06-04
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/423
dc.description.abstract Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, түүний санхүүжилтийн талаар судалгаа хийж үнэт цаас гаргах,санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх тохиромжтой арга замыг тодорхойлоход оршино. en_US
dc.subject E340400 en_US
dc.subject Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject санхүүжилт en_US
dc.subject үнэт цаас en_US
dc.subject инфляци en_US
dc.subject дотоодын нийт бүтээгдэхүүн en_US
dc.subject гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт en_US
dc.title Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас гаргах боломжит хувилбарыг тодорхойлох en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах