СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын хөдөө аж ахуйн биржид фьючерсийн арилжаа нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.