СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний аутсорсинг хөгжүүлэх боломж /Дунд хэмжээний үйлдвэрүүдийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.