СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн нэгдэлт, худалдан авалтын үр дүн, нөлөөлөл ба хэрэглэгчид, хувьцаа эзэмшигчдэд авчрах үнэ цэнийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.