СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний системийн шинжилгээ, тайлангийн модуль (Боловсролын байгууллага)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цогбадрах, Гүндэгмаа
dc.contributor.author Батбилэг, Жамбалсанжид
dc.date.accessioned 2016-04-04T09:54:32Z
dc.date.available 2016-04-04T09:54:32Z
dc.date.issued 2016-04-04
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/407
dc.description.abstract Энэхүү дипломын төсөл нь 4 бүлэг 18н зургийг агуулсан.1-р бүлэгт онолын хэсэг, 2-р бүлэгт байгууллагын шинжилгээ, 3р бүлэгт шинжилгээний хэсэг 4р бүлэг мэдээллийн системийн зохиомж гэсэн ажлууд хийсэн юм. en_US
dc.subject Шилжилт хөдөлгөөн en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject хүний нөөц en_US
dc.subject судалгааны объект en_US
dc.subject шилжилт хөдөлгөөний системийн шинжилгээ, тайлангийн модуль en_US
dc.subject системийн хүлээгдэж буй үр өгөөж en_US
dc.subject програм хангамж en_US
dc.subject байгууллагын бизнес процес судалгаа en_US
dc.title Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний системийн шинжилгээ, тайлангийн модуль (Боловсролын байгууллага) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, мэдээллийн системийн
ife.Мэргэжил.Индекс D341300
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах