СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний системийн шинжилгээ, тайлангийн модуль (Боловсролын байгууллага)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.