СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын системийн бизнесийн тандан шинжилгээний модуль

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.