СЭЗИС - Бүтээлийн сан

УЛСЫН ТӨСВИЙН ТЭНЦЛИЙН ДИНАМИК ШИНЖИЛГЭЭ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.