СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгч удирдлагын систем (“Zu Nailbar” компанийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.