СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Маркетинг нийгмийн процесс болох нь: Нийгэмд чиглэсэн маркетингийн зарим асуудал

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.