СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батчулуун, Бүжинлхам
dc.contributor.author Эрдэнэчулуун, Тогтохбаяр
dc.date.accessioned 2016-03-28T04:46:34Z
dc.date.available 2016-03-28T04:46:34Z
dc.date.issued 2016-03-28
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/381
dc.description.abstract Энэхүү судалгаа нь арилжааны банкуудыг зэрэглэлээр авч үзэн ашигт ажиллагаа хөрвөх чадварын хамаарлыг шинжлэх замаар зорилтото ашгийн төвшинэ хөрвөх чадварыг оновчтой удирдах арга замыг тодорхойлж санал зөвлөмж боловсруулсан байна. en_US
dc.subject санхүүгийн менежмент en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject арилжааны банкны активын бүтэц en_US
dc.subject арилжааны банкны мөнгөн хөрөнгийн удирдлага en_US
dc.subject арилжааны банкны хөрвөх чадвар en_US
dc.subject панел өгөгдөлийн шинжилгээ en_US
dc.subject микро болон макро хувьсагчдын тайлбар en_US
dc.subject банк en_US
dc.title Арилжааны банкны мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах