СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Авлигын гэм хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал, эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.