СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийн мониторинг хийх аргачлалыг боловсронгуй болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Баяр, Төмөр
dc.date.accessioned 2016-03-28T04:24:23Z
dc.date.available 2016-03-28T04:24:23Z
dc.date.issued 2016-03-28
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/377
dc.description.abstract Энэхїї судалгааны ажлын олон улсад төдийгүй дотоодод ашиглаж буй банк, санхүүгийн чиглэлээр бичигдсэн бүтээлүүдийг судлаж, арилжааны банкуудын зээлийн нийтлэг ажилбарын судалгаа, банкны зээлийн үйл ажилгаа зэргийг нэгтгэн боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Арилжааны банкны зээлийн эрсдэл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject арилжааны банкны эрсдэлийн менежментийн онол en_US
dc.subject Монгол улсын арилжааны банкуудын өнөөгийн байдлын шинжилгээ en_US
dc.subject эрсдэлийн мониторинг en_US
dc.subject банкны зээлийн эрсдэл en_US
dc.subject мониторинг хийх аргачлал en_US
dc.subject мониторинг en_US
dc.title Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийн мониторинг хийх аргачлалыг боловсронгуй болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах