СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Капиталын оновчтой бүтцийг бий болгох нь (Төмөр замын тээврийн салбар)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бямбадаш, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Батжаргал, Оргил
dc.date.accessioned 2016-03-26T10:29:38Z
dc.date.available 2016-03-26T10:29:38Z
dc.date.issued 2016-03-26
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/370
dc.description.abstract Төмөр замын тээврийн компанийн капиталын оновчтой бүтцийн хувилбарыг тодорхойлж, “Шинэ төмөр зам” төслийн тээврийн компанид хэрэгтэй санал зөвлөмж боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн болно. en_US
dc.subject Капиталын бүтэц en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject капиталын бүтцийн талаар онол, судлагдсан байдал en_US
dc.subject модиглиани en_US
dc.subject миллэрын онол en_US
dc.subject төмөр зам en_US
dc.subject төмөр замын тээврийн салбарын тухай ойлголт en_US
dc.subject шинжилгээ үр дүн хэлэлцүүлэг en_US
dc.title Капиталын оновчтой бүтцийг бий болгох нь (Төмөр замын тээврийн салбар) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах