СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Капиталын оновчтой бүтцийг бий болгох нь (Төмөр замын тээврийн салбар)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.