СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэл уул уурхайн салбарын санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.