СЭЗИС - Бүтээлийн сан

САНХҮҮГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ТУЛГУУРЛАН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ЗАРИМ АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бямбасүрэн, Даваажаргал
dc.contributor.author Норовсамбуу, Одгэрэл
dc.date.accessioned 2024-02-23T05:12:14Z
dc.date.available 2024-02-23T05:12:14Z
dc.date.issued 2024-02-23
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3635
dc.description.abstract 1995 онд Монгол Улсын Их Хурлаас “Эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тухай” үзэл баримтлалыг баталснаас хойш өнөөдрийн байдлаар худалдааны чөлөөт бүс гурав байгуулагдсан байна. Дэлхийн дээрх олон улс чөлөөт бүс байгуулах замаар эдийн засгаа эрчимжүүлж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах гэж хичээж байгаа энэ цаг үед тухайн чөлөөт бүс амжилттай хэрэгжих эсэх нь түүний өрсөлдөх чадвартай салшгүй холбоотой юм. Иймд, санхүүгийн чөлөөт бүс байгуулах замаар санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх боломж бий эсэхийг Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг нь үнэлэх замаар судлах нь зохимжтой гэж үзсэн. Өрсөлдөх чадварыг үнэлэхдээ Майкл Портерын Үндэстний өрсөлдөх чадварын давуу талын онол буюу Даймонд загварыг ашиглан нийт 19 хүчин зүйлсийг хоёрдогч өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх замаар үнэлсэн. Үнэлгээний үр дүнд Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг санхүүгийн чөлөөт бүс байгуулах замаар хөгжүүлэх боломжтой ч, чөлөөт бүсэд Английн эрх зүйн системийг хэрэглэх боломжийг нарийвчлан судлах, бизнесийн орчинг цогцоор нь бүрдүүлэхгүйгээр чөлөөт бүс байгуулах нь амжилтгүй туршлагын тоог нэмэгдүүлэхээс өөр үр дүнгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрч, цаашид эрх зүйн систем, хууль, тогтоомж, газарзүйн байршлын судалгааг нарийвчлан нарийвчлан хийх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж, одоо байгаа чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх, эсхүл шинээр байгуулахаар төлөвлөж буй чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг бүрэн боловсруулах, олон улсын түвшний өндөр ур чадвар бүхий мэргэжилтэнг татах таатай нөхцөл бүрдүүлэх арга замыг нарийвчлан тодорхойлох, виз олголтын журам болон ажиллаж, амьдрах таатай орчинг хэрхэн сайжруулах алхамуудыг тодорхойлох зөвлөмжийг боловсруулсан. en_US
dc.subject Санхүүгийн чөлөөт бүс, санхүүгийн зах зээл, олон улсын санхүүгийн төв, чөлөөт бүс en_US
dc.subject Financial market, international finance center, free zone, financial free zone, economic free zone, special economic free zone, foreign direct investment, competitiveness, Diamond model. en_US
dc.title САНХҮҮГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ТУЛГУУРЛАН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ЗАРИМ АРГА ЗАМ en_US
dc.title.alternative Opportunities and some ways of developing financial market by establishing economic free zone en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах