СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ОЮУТНЫ ДАДЛАГА БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ (СЭЗИС-ийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.