СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ГАН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цэрэндорж, Батсүх
dc.contributor.author Мөнхбат, Энхтүвшин
dc.date.accessioned 2024-02-03T10:19:18Z
dc.date.available 2024-02-03T10:19:18Z
dc.date.issued 2024-02-03
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3630
dc.description.abstract Ган, төмөр нь стратегийн чухал ач холбогдол бүхий бүтээн байгуулалт, хөгжлийн суурь болсон материал юм. Түүнийг төмөр болон нүүрстөрөгчийн хослолоор гаргаж авдаг ба дэлхий нийтэд өнөөдрийн байдлаар гангийн хэрэглээ өндөр байна. Ган төмөр нь энгийн хэрэглээнээс эхлэн эрүүл мэнд, бүтээн байгуулалт, цаашилбал цэрэг, зэвсэглэл, сансрын технологид өргөнөөр ашиглагддаг байна. Дэлхий дээр хэрэглээгээрээ хөнгөн цагааны дараа орох эрэлт өндөртэй стратегийн чухал материал юм. Улс орнууд өөрийн хэрэглээгээ хангах үүднээс өөрийн орны нөөц боломждоо тулгуурлан ганг үйлдвэрлэж хэрэглэдэг бол нөөцгүй орнууд хэрэгцээндээ зориулж өндөр өртөгтэйгөөр ган болон түүний түүхий эдийг худалдан авч боловсруулж, ашигладаг байна. Харин манай орны хувьд нөөцтэй боловч өндөр өртөгтэйгөөр хэрэгцээнийхээ ганг худалдан авч бүтээн байгуулалтыг хийдэг. Харин түүхий эдээ хямдаар худалдан борлуулдаг байна. Хэрэв манай улс ган боловсруулах үйлдвэрийг дотооддоо байгуулж, хөгжүүлбэл боломжтой эсэх, түүний эдийн засгийн бусад салбаруудад үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх зорилготойгоор энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэсэн юм. en_US
dc.subject Орц-гарцын загвар (Input-output model), Салбар хоорондын тэнцэл (СХТ), Нөөц ашиглалтын хүснэгт (НАХ), Ган боловсруулах үйлдвэр, плазмын технологи, төмрийн хүдэр түүний боловсруулалт, хүнд үйлдвэр en_US
dc.subject Input-output model (IO model) or inter-sectoral balance, Interdisciplinary equilibrium, Resource Utilization Table, Steel processing facility, Plasma technology, Iron ore and its processing, such as the heavy industry. en_US
dc.title ГАН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ en_US
dc.title.alternative POSSIBILITY OF ESTABLISHING A STEEL PROCESSING FACTORY AND IMPACT ON THE ECONOMY OF MONGOLIA en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах