СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ГАН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.