СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мертоны багц сонголтын бодлогыг ашиглан оновчтой багц бүрдүүлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.