СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ҮҮРЭН ОПЕРАТОРЫН КОМПАНИУДЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭНЧ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жаргалсайхан, Сувд-Эрдэнэ
dc.contributor.author Даваажаргал, Намсрайжав
dc.date.accessioned 2024-01-25T07:41:07Z
dc.date.available 2024-01-25T07:41:07Z
dc.date.issued 2024-01-25
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3622
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын загвар нь үүрэн холбооны үйлчилгээний салбарын дүр төрх, үйлчилгээний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдлын хамаарлуудыг “Юнител” үүрэн оператороор үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдээс эдгээр асуудлуудын хамаарлыг хэмжих хамгийн түгээмэл арга болох анкетын аргыг сонгож судалгааг аван үүнээс гарсан өгөгдөл дээр тооцоолол хийж үр дүнг гаргав. Судалгааны үр дүнгийн хувьд таван таамаглал дэвшүүлэхэд эхний гурван таамаглал болон таамаглал тав батлагдсан. Үүнд: үүрэн операторын дүр төрх нь үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид эерэг хамаралтай, үйлчилгээний чанар нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид эерэг хамааралтай мөн сэтгэл ханамж нь үнэнч байдал эерэг хамааралтай гэдэг нь батлагдсан тул “Юнител” үүрэн оператор нь цаашид өөрийн дүр төрх, үйлчилгээний чанараа сайжруулаад явбал хэрэглэгчид сэтгэл ханамжтай байхаар байна. Гэвч үйлчилгээний чанар нь үүрэн оператороор үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн үнэнч байдалд нөлөөлөхгүй байгаа нь эмпирик судалгаагаар батлагдсан тул “Юнител” үүрэн оператор нь хэрэглэгчдийн урт хугацаанд, үнэнч байлгах тал дээр бусад төрлийн маркетингийн үйл ажиллагаа, урамшуулал зэргийг хэрэглэгчид санал болгох нь чухал юм. en_US
dc.subject Үүрэн оператор, Үнэнч байдал, Үнэнч байдлын хамаарал, Юнител, Хамаарлын судалгаа en_US
dc.title МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ҮҮРЭН ОПЕРАТОРЫН КОМПАНИУДЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭНЧ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА en_US
dc.title.alternative A study of customer loyalty of mobile operator companies in Mongolia en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах