СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ (БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.