СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Валютын ханшид улирлын нөлөөг бий болгож буй хүчин зүйлийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.