СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ҮНИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Гэрэлчулуун, Ичинноров
dc.contributor.author Базар-Эрдэнэ, Булганцогт
dc.contributor.author Бямба, Мөнх-Орчлон
dc.date.accessioned 2024-01-17T08:53:59Z
dc.date.available 2024-01-17T08:53:59Z
dc.date.issued 2024-01-17
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3580
dc.description.abstract Авто замын салбарт тулгамдаж буй гол асуудал нь замын ажлын төсөвт өртөг хүрэлцэхгүйгээс болж гүйцэтгэгч байгууллагууд болон захиалагч байгууллагуудын хооронд үл ойлголцох нөхцөл байдал үүссээр байна. Замын гүйцэтгэгч компаниуд ашигт ажиллагаа муу, захиалагч байгууллагын хувьд зураг төсвийг дахин шинэчилж батлуулах гэх мэт хүндрэлтэй асуудал их байдаг. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд асуудлыг тодорхой хэмжээнд бууруулах боломжийг судлахыг зорилоо. Авто замын ажлын төсөвт өртөг болон төслийн зардал хоёрын хооронд үүсэж байгаа зөрүүнд ямар хувьсагчууд нөлөөлж байгааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тодорхойлсон. Судалгааны ажлын хүрээнд чанарын судалгааны үр дүнгээс гарсан хувьсагчуудыг гол хүчин зүйлс гэж таамаглан хувьсагчуудын өгөгдлийг эх үүсвэртэй цуглуулан регрессийн шинжилгээний арга ашиглан үр дүнг боловсруулсан. Гарсан үр дүнгийн дагуу дүгнэлт хийж салбарын оролцогч талуудад санал, зөвлөмж гаргасан. en_US
dc.subject авто зам, төсөвт өртөг, цалингийн, материал, тээвэр, машин механизм, тоног төхөөрөмж, тариф, жишиг үнэ, асфальтбетоны, үнийн индекс, цемент, дизель түлш, валютын ханш, өртөг, зардал, индекс, хэтрэлт en_US
dc.title АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ҮНИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ en_US
dc.title.alternative POSSIBILITIES AND METHODS OF CALCULATING THE PRICE INDEX FOR THE CONSTRUCTION AND REPAIR WORKS OF HIGHWAYS AND ROAD INFRASTRUCTURES en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Гармаа, Цэлмэг


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах