СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АКТИВ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦЫГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ (МХБ-Н А-ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ХУВЬЦААНУУДЫН ЖИШЭЭ ДЭЭР)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.