СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛЫН АВИА КОМПАНИУДЫН ГАДААД РУУ ЧИГЛЭСЭН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, ГАНШАГАЙ
dc.contributor.author Тэгшсайхан, АРИУНХҮСЭЛ
dc.date.accessioned 2023-10-28T09:09:04Z
dc.date.available 2023-10-28T09:09:04Z
dc.date.issued 2023-10-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3562
dc.description.abstract Олон улсын агаарын тээврүүд монгол улсад нэвтэрснээр Монголын болон гадаадын жуулчид олон улсын чанарын стандартыг шаалдах болсон. Үүнийг даган агаарын тээврийн салбарт өрсөлдөөн нэмэгдэж буй нөхцөлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, зах зээлд эзлэх хувиа өсгөх, түүнийг хадгалах, үйлчилгээгээрээ өрсөлдөх асуудал агаарын тээврийн компаниудын өмнө тулгамдаж байна. Энэ нь Монгол улсын гадаад руу чиглэсэн агаарын тээвэрт хэрхэн нөлөөлж, өрсөлдөөнийг бий болгож байгааг тодорхойлохын тулд Монгол улсын гадаад руу чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлж буй компаниудын чанарын түвшинг судалж, санал зөвлөмж боловсруулав. en_US
dc.subject Авиа компани, Агаарын тээврийн үйлчилгээний чанар, Монголын агаарын тээвэр, Нислэгийн үеийн үйлчилгээ en_US
dc.title МОНГОЛЫН АВИА КОМПАНИУДЫН ГАДААД РУУ ЧИГЛЭСЭН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Түдэв, Оюунгэрэл


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах