СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Эрдэнэ-Очир, Жаргалмаа
dc.contributor.author Болдбаатар, Саруул
dc.date.accessioned 2023-09-12T05:05:22Z
dc.date.available 2023-09-12T05:05:22Z
dc.date.issued 2023-09-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3544
dc.description.abstract Нөхөн олговор олгох үйл явцыг сайжруулах арга замыг судалснаар бид болзошгүй дутагдлыг арилгах, өрөөсгөл хандлагыг багасгах, хувь хүмүүст зохих, шударга нөхөн олговор олгохыг гол зорилгоо болгосон. en_US
dc.subject Даатгал, нөхөн төлбөр, даатгалын хураамж, телематик en_US
dc.title ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Гэрэлт-Од, Ариун-Эрдэнэ


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах