СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУД БА БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭКОСИСТЕМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.