СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Tехник шинжилгээний аргачлалыг ашиглан хувь хөрөнгө оруулагчийн арилжааны стратегийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.