СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Спорт гуталны онлайн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Ундраа, Анхболд
dc.date.accessioned 2023-06-29T09:52:58Z
dc.date.available 2023-06-29T09:52:58Z
dc.date.issued 2023-06-29
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3533
dc.description.abstract Нийгэм, хувь хүний хөгжлийн хурд өндөр болсон, ажлын ачаалал нэмэгдэж хувь хүн өөртөө зарцуулах цаг хомс болсон зэргээс шалтгаалан хүний эрүүл мэнд, хөдөлгөөний дутмагшил зэргээс шалтгаалан таргалалт, өвчлөл их болж байна. Үүнээс шалтгаалан хүн бүрт орчин үетэй хөл нийлүүлэн алхах, эрүүл мэнд, биеийн хөгжилд анхаарал зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Тиймээс цаг үеийн хөгжилтэй уялдан хүн бүр идэвхитэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх зөв хандлага бий болж буй нь сайшаалтай байна. Ийнхүү идэвхитэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэхэд шаардлагатай спортын хувцас, хэрэглэл, амралт чөлөөт цагаараа хэрэглэх биед эвтэйхэн хувцас зэргийг худалдан авах зайлшгүй шаардлагын хүрээнд спортын бараа, тоног хэрэгслийн худалдаа Монгол улсад хөгжиж байна. Тиймээс энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсад спортын бараа бүтээгдэхүүн борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын борлуулалтын өсөлтөд онлайн худалдаа хэрхэн нөлөөлөх, онлайн орчинд байгууллагын зар сурталчилгааны өгөөж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх санал зөвлөмж боловсруулахаар судалгааг хийв. en_US
dc.subject амьдралын хэв маяг, онлайн худалдаа, худалдан авалтын шийдвэр гаргалт en_US
dc.title Спорт гуталны онлайн худалдан авалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах