СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн салбарын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан Барилгы салбарын жишээн нь дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.