СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын Уул Уурхайн Компаниудын Тогтвортой Хөгжлийн Гүйцэтгэлд Компанийн Засаглалын Үзүүлэх Нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.